Det er kanskje lett å tenke at det ikke er så mye som kan endres med gruvedrift. Det må sprenges, og det må tas ut masse for å finne de verdifulle metallene eller mineralene en leter etter. Men, det skjer mye på den teknologiske fronten som kan bli svært nyttig innenfor gruvedrift. Det gjelder også for drift av gullgruver.

Augmented Reality

For de som interesserer seg for gull er nok de to første bokstavene, Au, i Augmented Reality noe som vekker interessen ytterligere. Som kjent er Au det kjemiske symbolet for nettopp gull. Men, vi tror at Augmented Reality er noe som kan bli svært viktig i gullgruvedrift fremover.

Først skal vi gå gjennom forklaringen på hva Augmented Reality eller AR er. På norsk kan vi oversette Augmented Reality med utvidet virkelighet. Dette skjer ved at data fra den virkelige verden blir satt sammen med virtuell data. Dette kan gjøre med for eksempel lyd eller grafikk. Dette gir et nytt lag med informasjon som kan være svært nyttig for brukerne. Siden informasjonslaget som legges til ikke dekker den virkelige verden, vil dette føre til en utvidelse og ikke erstatning.

Dette kan virke forvirrende, men vi kan forklare dette bedre ved å sammenligne med VR. Når du bruker VR briller vil hele den synlige virkeligheten bli erstattet med en virtuell virkelighet. Det er nemlig ikke mulig å se gjennom VR briller. På disse kan du kun se det som fremstilles på skjermen i brillene. AR briller er derimot mulig å se igjennom. Altså kan du se virkeligheten rundt deg. I tillegg vil du få data projisert på linsene. Dermed får du tilgang til data som ikke er synlig i virkeligheten uten brillene.

Den ekstra dataen du får tilgang til kan selvsagt gi deg mange nye muligheter. Med en temperaturmåler kan du for eksempel enkelt rette blikket mot ulike overflater og se hvilken temperatur disse har. En annen mulighet er at du kan få veiledning om hvor du skal kjøre vist på AR brillenes linser når du kjører på ukjente veier.

AR i gruvedrift

Gruveindustrien har flere prosesser som strekker seg fra leting og prospektering, verdianslag, til utvinning og raffinering. Industrien ser ganske enkelt etter råvarer og forsøker å trekke disse ut på en så effektiv og økonomisk måte som mulig. Dette høres enkelt ut, men det er på papiret. I virkeligheten er det mange og kompliserte utfordringer som må løses. Her kan Augmented Reality være et nyttig verktøy for å finne gode løsninger.

Noen av de mest åpenbare fordelene med AR i gruvedrift er at eksperter kan yte rådgivning fra hovedkontor til de som jobber i feltet. Dette kan løse problemer som oppstår ved å koble sammen den virkelige verden og en virtuell verden i en utvidet fremstilling.

For eksempel har utstyr og maskiner som brukes til gruvedrift har også blitt langt mer komplisert. Dermed trengs det eksperter for å reparere disse om noe skulle gå galt. Med AR kan disse repareres med rådgivning fra hovedkontoret.