Giftering er blitt brukt helt siden de gamle egypterne vevde dem av planter de fant langs Nilen. Men ringer brukes også til å vise tilhørighet, identitet og allianser på andre områder. En ring kan ha stor symbolsk betydning.

Historisk bakgrunn for bruk av giftering.

Etter at egypterne først var ute med å ta i bruk ring i forbindelse med giftemål, ble det også etter hvert vanlige i jødiske og kristne brylluper. Det var bruden som fra gammelt av fikk ringen. Men siden er det blitt vanlig at også brudgommen får giftering i forbindelse med bryllupseremonien. Se våre ringer her.

I dag blir en giftering båret så lenge ekteskapet holder – i prinsippet for evig – men historisk sett var ikke dette tradisjonen. En ring kunne være så dyr at ikke alle par hadde råd til å kjøpe en. I enkelte tilfelle måtte de i stedet låne eller til og med leie gifteringen. Denne skikken var helt ut akseptert.

Sirkelen har alltid vært et symbol på evighet. Så en gifte- eller alliansering er et tegn på noe som begge parter forplikter seg på – iallfall ønsker – skal vare evig. En ring har verken begynnelse eller ende.

[ux_custom_products cat=»ringer-dame» products=»12″ columns=»4″ title=»»]

Ring på høyre eller venstre hånd?

Tradisjonen tilsier at en giftering blir båret på venstre hånds ringfinger – den fjerde fingeren. Grunnen til at ringen skulle sitte på venstre hånd, var at man trodde at venen som gikk fra denne fingeren hadde direkte tilgang til bærerens hjerte. Utover dette er det ingen grunn, verken religiøst, kulturelt eller historisk, for å sette ringen på den ene eller andre hånden.

Tradisjonelt er en enkel ring av gull den vanligste formen for giftering. Den er praktisk og så å si vedlikeholdsfri. De ble dermed populære særlig hos mennesker som levde et aktivt liv, hos håndverkere og bønder som utførte mye praktisk arbeid.
Ringer med diamanter eller andre edle steiner er historisk sett like alminnelige. Den gamle egyptiske skikken med bånd av papyrus og andre organiske materialer, holdt ikke lenge. Derfor utviklet det seg raskt en trend med å få laget en ring av mer hardføre materialer. De rike kunne unne seg dyrebare edelsteiner. Det var ikke enkelt å få ringen perfekt rund. Derfor ble steinene brukt både som ekstra dekorasjon i tillegg til å skjule feilene i selve utførelsen av ringen.

[ux_custom_products cat=»lommeboker» products=»12″ columns=»4″ title=»»]

Ring med diamant

Symbolikken og skjønnheten i en diamant har alltid gitt disse steinene en egen aura og fascinasjon. Fordi de var så harde ble de ansett for å være evigvarende og derfor ytterligere en bekreftelse på det ”evige løftet” som lå i mange ulike seremonier og innvielser, ikke bare i forbindelse med bryllup.

En diamant er for mange det optimale tegnet på kjærlighet. Men enhver edelstein har sin egen symbolikk og mening.

Konger, handelsmenn og vanlige menn med stil

Ringer er blitt brukt av alle typer menn og kvinner. Menn har oftest brukt ring for å vise sin makt, status og rolle i samfunnet. Ringen kan signalisere et budskap som er synlig og forståelig for alle, men den kan også ha en skjult mening som bare forstås av de innvidde. I tillegg kan en ring symbolisere tillit og kjærlighet – uten at det trenger å være i forbindelse med forlovelse eller giftermål.

[ux_custom_products cat=»anheng-kjeder-smykker-dame» products=»12″ columns=»4″ title=»»]

Hvilken hånd er den rette for en mann å sette en ring på

I utgangspunktet kan begge hender brukes. Den høyre hånden er den mest synlige og regnes som den ”fysiske” hånden (den maskuline siden). Den venstre sier mest om dine verdier, om din tro og karakter (den feminine siden). I noen tilfeller vil kultur og religion spille en rolle hvilken hånd ringen settes på.

Om du setter en ring på lillefingeren, viser det karakter og understreker hva du ønsker å stå for. Ringen er ofte detaljert og flashy. Det er ingen religiøse eller kulturelle konnotasjoner til plasseringen på lillefingeren. Utformingen av selve ringen kan være smal eller tykk. Dette er også plasseringen for såkalte ”pinky rings” eller ”the fifth finger”– som viser hvilken profesjon du tilhører.

Forskjellige signaler

Ringfingeren har vi nevnt ovenfor i forbindelse med gifteringen. Noen tradisjoner setter forlovelsesringen på høyre hånd, mens gifteringen settes på venstre.
En ring på langfingeren oppfattes som et maskulint uttrykk, men det er sjelden å se en slik plassering i de fleste kulturer.

Pekefingeren er prominent og synlig. Dette er plasseringen for klasseringer, for broderskapsringer, familie- og medlemskapsringer. Setter du en ring på tommeltotten symboliserer dette rikdom og makt. Det symboliserer også vennskap eller et interaktivt fellesskap.

Norske tradisjoner

I Norge er det til forskjell fra de fleste andre steder i verden mest vanlig å bære gifteringen på høyre hånd. I motsetning til venstre som er mest vanlig kontinentalt. Vi har imidlertid fra gammelt av en særnorsk (?) ordning der det ble brukt to ringer: Den første ble satt på under forlovelsestiden, mens en annen ring ble satt på under eller rett etter vielsen. Begge ringene ble beholdt på.