Gullmynt Krugerrand - kan brukes som betalingsmiddel

Gullmynt Krugerrand – kan brukes som betalingsmiddel, og importeres uten MVA

Oppdatert 15.07.2018

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av gyldige betalingsmidler. Som gyldig betalingsmiddel menes valuta (av enhver valør) som kan benyttes for å kjøpe en tjeneste eller en vare.

Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av frimerker, sedler og mynter som samleobjekter. For at sedler og mynter skal kunne innføres som samleobjekter uten beregning av merverdiavgift, må de tidligere ha vært gyldige betalingsmidler i utgiverlandet.

Dersom det for eksempel innføres en minnemynt som ikke har vært et gyldig betalingsmiddel, så kan denne ikke innføres som «samleobjekt» i henhold til merverdiavgiftsloven og det skal beregnes merverdiavgift ved innførselen. Ved tvil, så er det importør som må kunne dokumentere at slike sedler og mynter faktisk er eller har vært gyldige betalingsmidler i utgiverlandet.

Deklareringsplikt

Selv om det ikke skal beregnes merverdiavgift av gyldige betalingsmidler, er det viktig å huske på plikten til å deklarere betalingsmidler over 25 000 kroner ved inn- eller utførsel.