Gull har lenge vært synonymt med en sikker investering og trygg havn i urolige tider, men hvordan holder gullstandarden seg når digitale midler tar over stadig mer? For investorer og banker har gull lenge vært en måte å opprettholde verdier på, til tross for inflasjon og volatilitet i aksjemarkedene. Allikevel ser vi at Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer tar en stadig større del av porteføljen til investorer. Det kan derfor være verdt å spørre seg hvilken plass gull har i den digitale infrastrukturen og fremtidens markeder.

For selv om det edle metallet fortsatt har en verdi, så har det vært lite å verdistigning sammenlignet med andre finansielle instrumenter.

Det edle metallet

Gjennom hele menneskets historie har gull hatt en posisjon som et edelt metall og betalingsmiddel. Alt fra smykker og mynter til gullkorn og gullbarrer har vært et instrument for å utveksle verdi eller betale for tjenester. Blant annet var amerikanske dollar knyttet til gullstandarden frem til 1970-tallet, da gjennomførte Federal Reserve en omfattende restrukturering og trakk dollaren fra gullstandarden. Fortsatt sitter Federal Reserve på en av verdens største gullreserver som et verktøy mot inflasjon.

Det har derfor vært vanlig at investorer har hatt en del av sin portefølje i rent gull som beskyttelse mot korreksjoner og inflasjon. Dette er noe vi ser det blir stadig mindre av i det digitale skiftet. Noen benytter fortsatt gull, men det edle metallet sliter med å finne en verdig plass i den digitale infrastrukturen. Når sentralbankene ikke lenger benytter seg av gull, investorer flokker til høyere avkastning og digitale virkemidler er foretrukket fremfor fysiske.

Er kryptovaluta det nye gullet?

Noe som har opptatt en stadig større del av finansmarkedene er den eksplosive veksten i kryptovaluta. De største valutaene som Bitcoin og Ethereum har fått en plass i stadig flere porteføljer. Det at større banker og fond også har søkt mandat til å investere i krypto, viser at det digitale skiftet også har kommet til finansielle markeder. Råvarer som gull, sølv og olje har derfor gått fra å være høyt omsatte instrumenter, til å bli forbeholdt en liten gruppe tradere.

Vi ser også en endring i mentaliteten blant investorer der krypto er foretrukket fremfor gull. Dette gjelder spesielt blant de yngre investorene som har en fremtidsrettet investeringshorisont. Gull har derfor blitt noe bestefar har gjemt i skuffen sin, eller latinamerikanske banker bruker mot hyperinflasjon.

Grav etter gull med spilleautomater

Gull er noe som har interessert oss mennesker i tusenvis av år. Dette har også gjort at det finnes en rekke morsomme spill knyttet til metallet. Hos nettkasinoene er spilleautomater inspirert av gull og jakten på gull blant de beste spilleautomater på nett. Takket være utvikling innen design og teknologi har stadig flere nettkasinoer tilbud om interaktive spill med bakgrunn og historie som fenger spillerne.

Dette har gjort at spilleautomater i langt større grad har gått fra å være statiske spill med dårlig eller ingen tema, til å bli fullverdige spillopplevelser med morsomme karakterer og hendelser. Dette er ikke noe du vil finne på et tradisjonelt kasino da de i stor grad fortsatt benytter tradisjonelle automater. Med andre ord er det en av fordelene med å spille hos et nettkasino da de ofte har investert langt bredere i teknologi enn landbaserte kasinoer.

Fremtiden til den digitale infrastrukturen

Bitcoin har fått klengenavnet det digitale gullet, men der gull har en fysisk verdi som kan sammenlignes med andre råvarer, er Bitcoin kun  en digital kode. Det er derfor lite trolig at Bitcoin vil erstatte gull for å hindre inflasjon, men gull må nok belage seg på en periode med lavere omsetning på grunn av økningen knyttet til kryptovaluta.

Vi tror at gull fortsatt vil ha en plass i den digitale strukturen, men at mye av omsetningen knyttet til gull vil foregå gjennom finansielle instrumenter fremfor fysisk gull. Blant annet vil børsnoterte fond og aksjer knyttet til gull vil være en mer brukt eksponering fremfor en fysisk beholdning med gull.

Siste ord

Gull har hatt en verdig plass i finansielle markeder i mer enn tusen år. Det er ingen grunn til å tro at gull vil miste sin plass i det digitale skiftet og den nye finansielle infrastrukturen, men trolig vil det endre måten gull blir omsatt på. Trenden viser at gull i langt større grad vil bli omsatt gjennom finansielle instrumenter som børsnoterte fond og aksjer, fremfor at det fysiske gullet skifter hender slik som tidligere. Dette vil gjøre at gull opprettholder sin posisjon mot Bitcoin og andre kryptovalutaer, men samtidig finner seg en ny rolle i den digitale infrastrukturen.