Gull er et fantastisk investeringsobjekt når det er uro i aksjemarkedet. Det er en velkjent floskel at gull alltid går opp når aksjemarkedet går ned, og det er heller ikke så langt unna sannheten. I nedgangstider på aksjemarkedet vil gull, og andre metaller, klare seg bedre i markedet. Når dollaren styrker seg igjen og aksjemarkedet går opp, vil du se gullprisen synke igjen.

Hvorfor stiger gullprisen i en resesjon?

Det er ingen entydig forklaring på hvorfor gull klarer seg bedre i økonomiske nedgangstider. En forklaring kan være, at investorer er redde for inflasjon, påvirket av myndighetenes krisepakker, og vil finne en vei ut av markedet. Ved å kjøpe gull kan en investor plassere pengene i et finansielt instrument, som ikke er like sårbart for store svingninger i markedet ellers. Spesielt i krisetider vil du se en slik oppførsel.

Ulike typer gull å investere i

Hvis du vil investere i gull, er det mulig å investere i andre former for gull, enn fysisk gull som gullbarrer og gullmynter, men dette er forbundet med en viss risiko siden vi da snakker om “futures”. Dette er en type finansielt instrument, som lar deg satse på hva gullprisen kan bli fremover og det er mange ulike variasjoner av dette. Videre, kan du investere i gullaksjer, som representerer selskaper som enten produserer eller selger gull på andre måter. Disse selskapene er ofte like utsatt i en resesjon, siden de gjerne selger gull til forbrukere gjennom smykker osv. Dette betyr også at når forbruket går ned vil også etterspørselen etter gullsmykker mv. Gå ned, noe som igjen påvirker aksjeprisen på disse selskapene.

Fysisk gull kommer i mange former og er mest vanlig å kjøpe som gullmynter eller gullbarrer. Eksempler på gullmynter er Krugerrand og Gold Eagle og Gold Britannia, som er noen av de mest populære gullmyntene. Spesielt med gullmynter som investeringsobjektet, er at du eier gullet selv (ikke bare på papiret) og renhetsgraden er 99% typisk, selv om dette kan variere etter hvilken mynt du kjøper.

Alternativer til gull

Det er mange andre alternativer til gull også. Aksjer er de første som får svi i nedgangstider, men det kan også gi muligheten til å gjøre en god handel.  Mange selskaper er gjerne underpriset gjennom nedgangstider i markedet, og hvis du er dyktig kan du identifisere de selskapene som du tror vil komme seg ut av en eventuell økonomisk krise, og noen kan sågar komme styrket ut. Vi kan også nevne kryptovaluta, fond (herunder rentefond) og statsobligasjoner, som noen spennende alternativer til gull i en eventuell nedgangstid på aksjemarkedet.

Uansett hvilken form for investering du velger å hive penger etter, er det viktig du leser deg nøye opp på hav du faktisk bruker penger på. Det er ingen garantier for at du kommer til å tjene penger på dine investeringer, men gjør du noen informerte valg, kan du i det minste redusere risikoen din. Det viktigste en investor gjør, enten det er gull eller aksjer, er å følge med på markedet, se etter mønstre, økonomiske tips og lese seg opp på finansiell teori og selskapene som en eventuelt skal investere i.